Eksport usług

Eksportowanie usług w dobie cyfryzacji jest coraz popularniejszym zajęciem. Wiele rodzajów usług może być przygotowywanych na terenie firmy mającej swoją siedzibę w Polsce czy też w miejscu prowadzenia własnej działalności gospodarczej a następnie mieć miejsce na terenie innego kraju, zarówno tego wchodzącego w skład Unii Europejskiej jak i niebędącego jego członkiem. O usłudze zwanej eksportową mówimy wtedy, gdy miejsce świadczenia usług stanowi teren innego państwa.

W wyniku takiego działania za granicę państwa zostaje przeniesiony obowiązek opodatkowania takowej usługi, co jest bardzo ważne dla rozliczeń zarówno prowadzonych przez polską, jak i zagraniczną firmę. Przepisy stanowią, że miejscem, które zobowiązuje do uiszczenia opłat podatkowych jest miejsce jej świadczenia a nie miejsce jej faktycznego wykonywania. Aby usługa została uznana za eksportową musi być świadczona na rzecz kontrahentów, którzy poza granicami naszego państwa mają albo swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania lub też miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

http://www.taxiberlin24.pl/transfery-na-lotniska-berlina northtyresservices.co.uk