Europejska konwencja praw człowieka

http://smart-bhp.pl/

Europejska konwencja praw człowieka to dokładniej Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jeszcze dokładniej jest to umowa międzynarodowa zawarta przez trzydzieści siedem państw między innymi: Polskę, Węgry, Niemcy, Austrię, Turcję, Grecję, Litwę, Słowację, Czechy inne. Konwencja została utworzona 19 stycznia 1993 roku i w tym samym roku Polska ją ratyfikowała.

Konwencja ta jest niezwykle ważna, ponieważ dotyczy bezpośrednio obywateli stanowi nie tylko prawo zgodnie, z którym powinni postępować, ale również stanowi swoistego rodzaju kontrolę nad instytucjami. Obywatele mają prawo do wniesienia skargi lub zażalenia.

Wiele kontrowersyjnych spraw w Polsce była w ten sposób rozwiązywana. Jednym z głośniejszych przypadków była skarga kobiety, której lekarz odmówił aborcji, mimo iż ciąża zagrażała jej życiu, natomiast sam porób był na tyle obciążający, iż spowodował uszczerbek – znaczny na zdrowiu kobiety.

Właśnie w takich i innych sytuacjach obywatele mogą dociekać swoich praw.

doradztwo podatkowe poznań Pomoc prawna Bolesławiec