Informacja o prawie zwrotu towaru zakupionego przez Internet

vegarestauracja.com.pl

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się czy musisz poinformować klienta o przysługującym mu prawie do zwrotu zakupionej rzeczy? Spieszymy z odpowiedzią – oczywiście musisz. Ważne jest, aby przedsiębiorca (sprzedający) informował wszystkich swoich klientów przez użycie środka porozumiewania się na odległość, o możliwości odstąpienia przez nich od umowy. Wyjątkiem są oczywiście umowy, które zostały zawarte na odległość, w niżej wymienionych przypadkach:rozpoczęte świadczenie usług za zgodą konsumenta (przed upływem terminu do odstąpienia, umowy dotyczące nagrań dźwiękowych (audialnych), wizualnych oraz informatycznych po zlikwidowaniu przez konsumenta oryginalnego opakowania nagrań, umowy w zakresie hazardu, umowy o dostarczanie prasy, wszystkie umowy, których przedmiotem są świadczenia, które nie mogą być zwrócone, wszelkiego rodzaju świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w jego zamówieniu, wszystkie umowy dotyczące świadczeń, których cena/wynagrodzenie są zależne od ruchu cen na rynku finansowym. Jeżeli chcesz poznać wszystkie wyjątki, to zapoznaj się z ustawą!.

adwokat prawo karne warszawa https://adwokatzajac.pl/