Jak powstaje lista rankingowa państw, w których żyje się najlepiej?

www.ubikbc.pl

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju co roku publikuje Human Development Report, na podstawie którego powstaje później lista państw, na której przedstawia się poziom życia tamtejszej ludności. Publikowany raport uwzględnia przede wszystkim wskaźniki rozwoju społecznego, które mają znaczący wpływ na ogólny poziom życia ludności. Oceniając poziom życia w danym państwie analizuje się takie wskaźniki jak średnia długość życia obywateli, występowanie analfabetyzmu, poziom oraz dostępność edukacji. Raport analizuje także sytuację dzieci.

Dzięki tym danym można określić także stopień, w jakim dane państwo jest rozwinięte oraz to, jakie są dalsze perspektywy jego rozwoju. Państwa, które znajdują się w rankingu oceniającym poziom życia obywateli są pogrupowane na cztery główne kategorie. W pierwszej znajdują się kraje bardzo wysoko rozwinięte (wliczają się tu pierwsze 42 kraje). Druga grupa to kraje wysoko rozwinięte (pozycje 43-85), kategoria trzecia to państwa średnio rozwinięte (miejsca 86-127). W ostatniej grupie znajdują się państwa słabo rozwinięte (pozycja 128-169).

poznańska internetowa hurtownia zabawek online oraz stacjonarna