Konflikt międzygrupowy

Podobnie, jak rodzą się konflikty wewnątrz grupy, tak równie często dochodzi do ich powstawania pomiędzy grupami, co ma już nieco szerszy zakres.

Okazuje się bowiem, że konflikty międzygrupowe wynikają w głównej mierze z powstałych procesów społecznych, które są splotem wielu zależności międzyludzkich.

Ich przebieg może mieć wieloraki charakter, zarówno łagodny, ale również bardzo burzliwy.

Dlatego też to właśnie o nich jest współcześnie tak głośno, gdyż odbywają się one na szeroką skale.

Ich przejawem jest organizacja wszelkiego rodzaju protestów, demonstracji, czy też pisanie protestów, jednak w ich ostrej postaci dochodzi również do aktów przemocy, wraz z użyciem broni.

Zawsze jednak konflikty międzynarodowe przyjmują z góry określony charakter, defensywny, czyli próba obrony własnych interesów, bądź też ofensywny nastawiony na wdrożenie nowych praw.

Zatem to właśnie z konfliktami międzygrupowymi mamy współcześnie najczęściej do czynienia, co w istotny sposób przyczynia się do funkcjonowania społeczeństwa.

filmy reklamowe wrocław