O swoje trzeba walczyć – sens konfliktów społecznych

W obliczu omawianych powyżej konfliktów społecznych, których lista jest nieskończenie długa, można zastanawiać się, czy ich istnienie jest w ogóle konieczne.

Czy jest sens walczyć, o coś, co z góry jest skazane na powodzenie lub nie.

Czy można przechodzić obojętnie wobec tak, często drastycznych zjawisk? Warto podkreślić, że za każdym razem społeczność stara się współuczestniczyć w wielu kwestiach, niemniej jednak walka ta jest długa, kończy się fiaskiem, a tym samym wykruszaniem przeciwników.

Dlatego też dla dobra narodu, dla zachowania, choć minimum zdrowego rozsądku, dla wzmacniania wiary i propagowania najważniejszych wartości, nie można milczeć, czy cicho szeptać.

Skoro przedstawiciele wszelkich ideologii posuwają się do tak burzliwych kroków, dlaczego ich przeciwnicy nie postępują w ten sam sposób.

Bowiem największym konfliktem współczesnego świata jest przede wszystkim walka z brakiem własnego zdania i nieopowiadaniem się po żadnej ze stron.

filmy promocyjne wrocław