Odpowiedź na reklamację kupującego

Sprzedawca ma 14 dniowy termin ustosunkowania się do żądania kupującego. Przekroczenie tego limitu jest równoznaczne z akceptacją wniosku kupującego. Ważne jest, aby kupujący przy żądaniu obniżenia ceny podał wysokość o jaką ta cena ma być obniżona – określenie może być kwotowe albo procentowe.

Jeżeli zabraknie konkretnego wskazania kwoty obniżenie ceny nie będzie możliwe – po upływie 14dni, żądanie klienta nie będzie automatycznie uznane. Klient powinien ponadto dostarczyć rzecz do miejsca wskazanego przez sprzedawcę lub tez udostępnić mu tą rzecz w celu rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli takie dostarczenie byłoby utrudnione lub niemożliwe, bo na przykład rzecz jest zamontowana lub gdy jej rozmiary uniemożliwiają dostarczenie.

Oświadczenie z prośbą o wymianę, usunięcie wady, obniżenia ceny itd. powinno być złożone na piśmie lub na innym trwałym nośniku. Sprzedawca powinien ustosunkować się merytorycznie ten sposób, że albo uzna roszczenie albo w przypadku odmowy wskaże jej przyczyny.

Odpowiedź sprzedawcy również powinna być przekazana kupującemu na piśmie lub za pomocą trwałego nośnika.

Adwokat Piotr Mikołajczak https://atl-law.pl/fundacja-rodzinna-nowy-sposob-na-sukcesje-firmy-w-2023-r/