Paryska Karta Nowej Europy

Paryska Karta Nowej Europy została podpisana na szczycie państw Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1990 roku w Paryżu ze strony Polski została podpisana przez premiera Tadeusza Mazowieckiego. Nowa Europa to oczywiście Europa po dwóch Wojnach Światowych, ale przede wszystkim II Wojnie, która całkowicie zmieniła Europę doprowadziła do zniszczeń i ogromnych strat w ludziach.

Paryska Karta Nowej Europy była podzielona na części. Pierwsza mówiła pokoju, jedności o ustroju politycznym, przede wszystkim o rządach, sądownictwie oraz prawach człowieka.

Druga część mówiła o tym, jakie są plany na przyszłość dla Europy w tym o bezpieczeństwie kontynentu europejskiego. Trzecia część natomiast mówiła o nowych instytucjach powoływanych w Europie.

Jak wszystkie instytucje powoływane do życia zaraz po II Wojnie Światowej miały stawać na straży bezpieczeństwa, powoływać instytucje, które będą chroniły obywateli oraz w razie jakiejkolwiek agresji będą ze sobą współpracować w określony sposób zgodnie z wytycznymi i procedurami.

http://smart-bhp.pl/ www.treningkettlebell.pl