Usunięcie wady lub wymiana rzeczy

www.ecocomplex.com.pl

Usunięcie wady lub wymiana rzeczy to roszczenia klienta, jakich może się on domagać w przypadku, gdy zakupiona przez niego rzecz ma wady. Są to dwa kolejne, a zarazem podstawowe uprawnienia kupującego, oprócz oczywistego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Wymiana rzeczy polega po prostu na przekazanie kupującemu nowej rzeczy. Usunięciem wady to nic innego jak naprawa rzeczy, czyli przywróceniu rzeczy do stanu zgodnego z umową – jest to stan, którego oczekuje klient.

Warto pamiętać o tym, że obowiązek sprzedawcy do wymiany rzeczy lub jej naprawy musi zostać zrealizowany bez nadmiernych niedogodności dla kupującego oraz w rozsądnym czasie. Co ustawodawca rozumie przez rozsądny czas? Otóż jest to okres w jakim sprzedawca powinien naprawić daną rzecz bez niepotrzebnej zwłoki.

Przez nadmierne niedogodności ustawodawca rozumie, na przykład długi czas naprawy, podczas którego kupujący nie mógł korzystać z zakupionej, wadliwej rzeczy, ponadto do hałas spowodowany naprawą rzeczy itp. Sprzedawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby wymiana lub naprawa były jak najmniej uciążliwe dla klienta.

https://mecenas-lodz.com.pl/ tytuł wykonawczy