Współzawodnictwo i antagonizmy współczesnego świata

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że współczesny człowiek ma dostęp do wielu pokus, które mają swoje dobre, ale i złe strony. Czego dowodem jest ciągła rywalizacja, dążenie do doskonałości, ale także próby zwrócenia na siebie uwagi za wszelką cenę.

Takie negatywne kooperacje, bo o nich właśnie mowa, wynikają z antagonistycznego podejścia do działań, co w dużej mierze niesie za sobą wiele konsekwencji, które coraz częściej mają negatywny wydźwięk. Bowiem na każdym etapie naszego życia musimy radzić sobie z wieloma problemami, które w pewnym sensie stają się koniecznym doświadczeniem.

Niemniej jednak należy dość wyraźnie zaznaczyć, że owe spory wynikają z indywidualnego podejścia każdego człowieka, zarówno jako jednostki, ale też członka grupy. To właśnie nasze poglądy w zakresie wiary, prawa, polityki, ale również uczuć przyczynią się do powstawania konfliktów społecznych, których rozwiązanie, nie jest takie oczywiste, a nawet niemożliwe.

Niezbędna szata celebransa - ornat mszalny to symbol ofiary krzyżowej Chrystusa Patryk Jankowski