Jacek

Trudne sprawy

Relacje rodziców i dzieci bywają bardzo różne. Oczywiście, zawsze pojawiają się jakieś mniejsze lub większe problemy na tej płaszczyźnie, jednak większość rodzin funkcjonuje