Starzejące się społeczeństwo – jeszcze mam wiele do zrobienia

Niestety należy podkreślić, że właśnie tendencja, która płynie z pewnych przyzwyczajeń z przed lat, że na emeryturze to sobie odpocznę, ma dzisiaj pewne skutki.

Owszem starzejące się społeczeństwo ma prawo być zmęczone, ale to nie jest jeszcze czas na zamykanie się w domu i wzbranianie przed czymkolwiek.

Konieczne jest uzmysławianie osobom starszym, że jeszcze wiele od nich zależy, tylko trzeba znaleźć ten ważny punkt zaczepienia, który jest tylko i wyłączenie indywidualnym aspektem.

Każdy ma swoje zainteresowania, umiejętności i doświadczenia, nie musi pracować na pełnym etacie, ani też w dotychczasowym zawodzie.

Po raz kolejny pojawia się konieczność organizowania spotkań, warsztatów, czy szkoleń, które ukażą jak dużo jest propozycji działań.

Mających na celu nie tylko poprawę gospodarki, ale przede wszystkim odkrycie u osób starszych chęci do działania i dzielenia się swoją wiedzą w sposób produktywny.

Bowiem to właśnie o to chodzi, aby wzbudzić w nich poczucie, że jeszcze mam wiele do zrobienia.

sebastian kulczyk gps.aktualne-mapy.com.pl