Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

www.romintagoldap.pl

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zapobiega i zwalcza nieuczciwą konkurencję w działalności gospodarczej, w szczególności w produkcji przemysłowej i rolnej, handlu, budownictwiei usługach. Czym jest nieuczciwa konkurencja? Według ustawy jest to takie działanie, które jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

Działanie to zagraża lub narusza interesy innych przedsiębiorców lub konsumentów. Czyny nieuczciwej konkurencji określa się również mianem deliktów nieuczciwej konkurencji.

Jakie przesłanki musi spełniać łącznie działanie, aby uznać je za nieuczciwą konkurencję? Otóż działanie jest nieuczciwą konkurencję, gdy jest niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagraża lub narusza interesy innych przedsiębiorców/konsumentów. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadza również przykładowy katalog deliktów nieuczciwej konkurencji.

Akt ten umożliwia konsumentom ochronę swoich interesów, zaś przedsiębiorcy dzięki niej mają możliwość,na drodze cywilnoprawnej, ustrzec się przed nieuczciwą konkurencją.

niemiecka umowa o pracę bhp zabrze