Państwo w państwie

www.architekci-mpp.pl

Watykan to najmniejsze miasto-państwo w Europie południowej, w której panuje ustrój monarchii elekcyjnej i teokratycznej. Władzą zwierzchnią jest rezydujący papież. W Watykanie zamieszkują w przeważającej mierze dostojnicy kościelny księża, zakonnice. Chociaż z teoretycznego punktu widzenia jest to miasto w rzeczywistości jest państwem, rządzi się swoimi prawami.

Historia tego miejsca sięga IV wieku, kiedy to rzymski cesarz Konstantyn Wielki ofiarował biskupom Pałac Laterański, Watykan był miejscem licznych pielgrzymek wiernych. W 1870 roku Watykan został włączony do państwa Włoch przez Wiktora Emanuela II a papież nie poddając się ogłosił się więźniem Watykanu. W roku 1929 Benito Mussolini i Watykan podpisali traktat Laterański, który zagwarantował istnienie państwa Watykan oraz dawał gwarancję jego istnienia. Mimo iż jest to część Europy papież jest również zwierzchnikiem i strażnikiem prawa tam panującego, nie ma drugiego takiego miasta-państwa na świecie z tak indywidualnymi normami oraz ustrojem politycznym.

bhp zabrze Jak wyjść z długów – sprawdź na darmowyprawnik.eu